De geschiedenis van het café en de bar

Van een plek waar vooral koffie gedronken werd is het vroegere koffiehuis langzaam veranderd naar een plek waar van alles wordt gedronken. Er zijn nog wel speciale koffiehuizen. Ook de naam ‘coffeeshop’ kan nog weleens verwarring oproepen. In plaats van dat men hier komt voor een kopje koffie worden hier softdrugs gekocht en/of gebruikt.

Vanaf de 16e eeuw

Voor de 16e eeuw waren er helemaal nog geen kroegen zoals wij ze vandaag de dag kennen. Natuurlijk waren er wel andere plekken waar men wat kon eten of drinken. Meestal gebeurde dit in de herberg, in een taverne of soms bij logementen. Vaak kon er op deze plekken niet alleen wat gedronken of gegeten worden, maar werd er ook onderdak aan de gasten geboden. Dit soort etablissementen zien we nog vaak terug op schilderijen, waaronder op die van de schilder Jan Steen.

Koffiehuizen en bierhuizen

Ergens in het midden van de 17e eeuw raakte men steeds meer vertrouwd met koffie. Er kwamen in die tijd dan ook speciale koffiehuizen. Helaas was dit niet voor iedereen weggelegd maar enkel voor de elite. Naast de koffiehuizen kwamen er ook speciale kroegjes waar je bier kon drinken en waar ook de ‘gewone’ burger terecht kon. Omdat het koffiehuis beter stond aangeschreven waren er steeds meer kroegjes die kozen voor de naam café, een afgeleide van het Franse woord koffie.

De bruine kroeg

Later ontstond ook de ‘bruine kroeg’, een café wat eigenlijk gewoon een deel van een woning was. De voorkamer werd bijvoorbeeld ingericht als café en bood de kans om wat extra inkomen te genereren. Of als hoofdinkomen wanneer de man des huizes werkloos was. Iedereen mocht gewoon tappen, totdat in 1881 er een speciale wet in het leven werd geroepen: “Wet tot regulering van de handel in sterke drank en van de beteugeling van openbare dronkenschap.” Men moest vanaf dat moment een vergunning hebben om te tappen, en deze vergunning was behoorlijk prijzig. Per grote stad werden er ook maar maximaal 500 vergunningen afgegeven. In België werd in 1919 zelfs de sterke drank door middel van een wet in de cafés verboden, om zo de verpaupering van de bevolking tegen te gaan. Deze wetten waren eigenlijk het begin van een hele reeks eisen en wetten voor de horeca.