Vergunningen voor het terras

Ook voor een terras bij het café of de bar is vaak een vergunning nodig. Zelfs als het terras op eigen terrein wordt geplaatst. Op grond van de gemeente betaal je ook nog precariobelasting. De vergunning kan bij de gemeente worden aangevraagd. Het aanvragen van de terrasvergunning kan tegelijkertijd met de aanvraag voor de drank- en horecavergunning of exploitatievergunning horecabedrijf worden gedaan.

Aanvulling op de vergunning

Was de drank- en horecavergunning of exploitatievergunning horecabedrijf er al maar was er toen nog geen terras, dan moet de oude vergunning gewijzigd worden. Soms is een aanvulling op de bestaande vergunning voldoende.

Regels voor het terras

Ook de regels voor het terras kunnen per gemeente verschillen. Zo mag bijvoorbeeld het terras geen schade toebrengen aan de weg of een gevaar opleveren voor de weggebruikers. Natuurlijk mag het terras ook geen belemmering zijn voor het onderhoud en het beheer van de weg.

Een seizoenen terras

Als het terras alleen in bepaalde seizoenen wordt gebruikt kan er ook een seizoen vergunning worden aangevraagd. Deze is dan voor de duur van het seizoen, en welk seizoen dat precies is staat in de vergunning. Als de betreffende gemeente geen terrasseizoen kent, dan krijg je gewoon een vergunning voor het hele jaar.