Geluid en overlast

In de WABO, wat staat voor Wet Algemene bepalingen en omgevingsrecht, staan in het deel Activiteitenbesluit milieubeheer de algemene milieuregels inzake het geluid. Wanneer een bedrijf aan deze algemene regels voldoet is er geen extra omgevingsvergunning nodig. Wanneer een bedrijf niet aan de algemene regels voldoet is er wel een omgevingsvergunning nodig met speciale geluidsvoorschriften.

De omgevingsvergunning

Soms wordt er door de gemeente gevraagd om een akoestisch rapport. Dit rapport wordt gebruikt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor milieu of voor een melding milieubeheer. De voorschriften tegen geluidshinder staan ook in de Algemene Plaatselijke Verordening, ofwel de APV. Of in de Provinciale Omgevingsverordening, de POV.

Speciale geluidsvoorschriften voor de horeca

Voor de horeca zijn ook speciale geluidsvoorschriften. Zo mag een horecabedrijf een paar keer per jaar een festiviteit houden zonder zich aan de geluidsvoorschriften te houden. Bij sommige gemeenten moeten deze festiviteiten wel vooraf gemeld worden. Ook voor bepaalde geluidsapparatuur is een speciale vergunning nodig in sommige gemeenten.

Klachten en geluidshinder

Als omwonende veel klagen over geluidsoverlast kan het café of de bar hier nadelige gevolgen van ondervinden. Daarom is het vaak wel verstandig om de regels in acht te nemen zodat dit niet ten laste kan worden gelegd.