Vergunningen en ontheffingen

In een café of een bar wordt over het algemeen alcohol geschonken en hiervoor moet men een drank- en horecavergunning hebben. Ook voor alcoholische dranken met minder dan 15% alcohol. Deze vergunning wordt door de gemeente uitgegeven. Het pand moet ook aan een aantal inrichtingseisen voldoen. Worden er alleen non-alcoholische dranken geschonken dan moet men vaak een horecaverlof aanvragen bij de gemeente.

Hoe oud moet het personeel zijn

Om alcoholische dranken te mogen schenken moeten de personeelsleden 16 jaar of ouder zijn. In dat geval mogen ze wel drank met alcohol verkopen, maar ze mogen het niet zelf drinken. Daarnaast moet er ook altijd een leidinggevende van minimaal 21 jaar aanwezig zijn die een SHV-verklaring sociale hygiëne heeft of een Verklaring Vakbekwaamheid.

Nieuwe leidinggevenden in het cafébedrijf?

Als er nieuwe of andere leidinggevenden worden aangesteld in het cafébedrijf dan moet dit worden gemeld bij de gemeente. Ook als de rechtsvorm van het bedrijf verandert. In dat geval moet er zelfs een nieuwe horecavergunning worden aangevraagd. Ook als er bouwtechnische veranderingen zijn moet dit binnen een maand gemeld worden bij de gemeente.

Tabak verkopen en speelautomaten

Als de café-eigenaar speelautomaten wil plaatsen in het café of de bar dan is daar een vergunning voor nodig. Voor het verkopen van tabak gelden bepaalde regels, en de tabak mag alleen verkocht worden aan personen van 18 jaar en ouder.

Evenementen

Soms zijn er evenementen waar de café-eigenaar als café aan deelneemt. Ook hier moet een speciale ontheffing voor worden aangevraagd als hier dranken zoals bier, wijn, sherry of port verkocht worden. Deze ontheffing is voor een periode van maximaal 12 dagen. Daarnaast kan het ook zijn dat er een speciale evenementenvergunning nodig is.