Verschillende cafés

13th december 2019 evy 0

Waar de mensen het vroeger moesten doen met een bierlokaal of een koffiehuis, hebben we nu een zeer ruime keuze uit verschillende typen bars of cafés:

Wat is een bar of een café?

5th november 2019 evy 0

Een café of bar, er zijn verschillende benamingen voor. Denk maar aan de woorden: kroeg, knijp, dranklokaal, pub en nog veel meer. Maar wat is een bar

Tips voor stamgasten

16th september 2019 evy 0

Stamgasten verzamelen zich vaak rond een stamtafel en komen vaak in hetzelfde café. De bediening kent de stamgasten vaak bij naam en weet doorgaans wa

Cafégebruiken

28th augustus 2019 evy 0

Vroeger werd er vooral in het zuiden van Nederland de overledene opgebaard in de plaatselijke kroeg. De kist werd dan vaak op de biljarttafel gezet. N

Vergunningen en ontheffingen

10th juli 2019 evy 0

In een café of een bar wordt over het algemeen alcohol geschonken en hiervoor moet men een drank- en horecavergunning hebben. Ook voor alcoholische dr

Geluid en overlast

19th juni 2019 evy 0

In de WABO, wat staat voor Wet Algemene bepalingen en omgevingsrecht, staan in het deel Activiteitenbesluit milieubeheer de algemene milieuregels inza

Van koffiehuis naar grand café

8th mei 2019 evy 0

Rond 1900 ondergingen veel koffiehuizen een transformatie naar grand café. Deze waren veelal ingericht in de Jugendstil of Art Deco-stijl. In Amsterda